090508
MAGISK KONSULT I BEIRUT
Ahmed El Bayed anlitar Peter för att skapa en Casino show under 2010.
För att promota showerna har han också anlitats för att skapa några
spektakulära utbrytar stunt i öknen utanför Beirut.