080614
Succe på LF dagen
Han inte bara förutsåg vad PT skulle ha på sitt löp denna dag han spådde också vad publiken denna dag skulle svara på ett antal frågor.