080501
Krogshowen MINDMAGIC finns nu också i föreläsningform
MindMagic, showen som blandar tankeläsning och magi med ren psykologi, kroppsläsning och suggestioner har efter fyra månader ” på vägen ” finns nu också i föreläsnings form. För dryga 30 år sedan hypnotiserade Peter sin första person och det var även här han började intressera sig för yoga och mediation med intresset för kommunikation inåt och utåt har sedan blivit till ett livslångt lärande i beteendevetanskap, hypnoterapi, NLP, kommunikations strategier, gru, latteralt tänkande, team building, makrobiotiken, auyr veda, skaka ihop dessa erfarenheter med de scen presentationstänken som kommer från 30 år som estradör, regissör, eventertainer och pr planner… allt detta och lite till är delar ( ingredienser ) i den maträtt, meny som serveras i denna infotainment / underhållnings- informations- föreläsnings- upplevelsen- motivationskänslan