Kund: Electrolux Wascator

Uppdrag:  Skapa en spännande och annorlunda arbetsatmosfär i samband med kickoffen för Electrolux chefer world wide i Annecy, Frankrike

Målgrupp: Säljledningsgrupper från alla världsdelar.

Lösning: Den förvirrade Professorn ( osynlig teater " länkad text till förklaring " ) skapade fövåning och skratt under en tung föreläsning för att avsluta med att trolla fram nästa års tvättmaskinsserie.Vice President Artistiska insatser (länk...) roade till kaffet och under den avslutande middagen.

Resultat: Den skräddarsydda scenakten med " professorn " och framtrollningen av tvättmaskinerna på den första konferensdagen gjorde att alla satt som på nålar - mycket input av positiv energi. Skratt och det som bryter mönstret ger människan kraft och mod.

Så säger kunden: "Refreshing, unique and highly popular magical style "
-Jim Evans, Vice President Electrolux